Chi nhánh
 • Chi nhánh 1:

  Địa chỉ: Số 312 Bùi Hữu Nghĩa, P. 2, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM (Chợ Bà Chiểu)
  Điện thoại: +84 (8) 3841 2233
  Fax: +84 (8) 3841 0954
  Email:info@mihong.vn

 • Chi nhánh 2:

  Địa chỉ: 250 Lê Quang Định, P. 14, Q. BÌnh Thạnh, Tp. HCM (Chợ Bình Hòa)
  Điện thoại: +84 (8) 3841 7497
  Fax: +84 (8) 3841 0954
  Email:info@mihong.vn

 • Chi nhánh 3:

  Địa chỉ: 328 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM (Ngã Ba Hàng Xanh)
  Điện thoại: +84 (8) 3899 9208
  Fax: +84 (8) 3841 0954
  Email:info@mihong.vn

 • Chi nhánh 4:

  Địa chỉ: số 366 Bạch Đằng, P. 14, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM (Chợ Bà Chiểu)
  Điện thoại: +84 (8) 3510 4043
  Fax: +84 (8) 3841 0954
  Email:info@mihong.vn

 • Chi nhánh 5:

  Địa chỉ: số 120 Nguyễn Văn Nghi, P. 5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM (Chợ Gò Vấp)
  Điện thoại: +84 (8) 3895 6535
  Fax: +84 (8) 3841 0954
  Email:info@mihong.vn

 • Chi nhánh 6:

  Địa chỉ: số 35 Phan Văn Hân, P. 19, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM ( Chợ Thị Nghè)
  Điện thoại: +84 (8) 3899 9622
  Fax: +84 (8) 3841 0954
  Email:info@mihong.vn

go top