Nhẫn Nam Oval Hình Bò Cạp

Mã: AB513938
Trọng lượng: 11.210 gam
Vàng Italy
go top