Nhẫn Nam Oval Rồng

Mã: AB513936
Trọng lượng: 8.660 gam
Vàng Italy
go top